Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Zbrani osebni podatki pridobljeni preko spletne strani www.manituherbs.com obdeluje in vodi podjetje: Manitu, doo, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, ki je upravljavec domene www.manituherbs.com in bodo služili izključno za namen, ki nam ga je stranka od oddaji osebnih podatkov dovolila, predvsem pa v namen izvedbe in dostave naročila. Z vsemi posredovanimi osebnimi podatki bomo brezpogojno ravnali v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebni podatek je vsaka informacija, ki vas identificira:

  • ime
  • priimek
  • naslov
  • telefon
  • elektronski naslov.

Vaše podatke zbiramo v primeru izvedbe spletnega nakupa, naročila kuponov, e-kuponov, udeleževanja v nagradnih igrah in na druge načine, v katerih nam sami z vašim dovoljenjem pustite vaše podatke. Osebne podatke ne pridobivamo od nikjer drugje, kot le s poslovanjem spletne strani www.manituherbs.com. Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.manituherbs.com in z njo povezanimi stranmi (FB profil, Twiter profil..), se uporabljajo izključno za namen, ki nam ga je stranka od oddaji osebnih podatkov dovolila, predvsem pa v namen izvedbe in dostave naročila.

Varovanje osebnih podatkov

Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani zgoraj navedenega podjetja razen tistih podatkov, ki so potrebni za dostavo naročenega blaga ter vodenje računovodstva skladno z veljavno Zakonodajo.  Računovodski podatki in podatki, ki jih potrebuje dostavna služba bodo hranjeni v zakonsko določenih rokih. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Skladno s Splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov so vam na razpolago naslednja možnosti:

Pravica do vpogleda:

Po prejemu zahtevka vam bomo na vaš elektronski naslov poslali izpis osebnih podatkov, ki jih imamo v naših podatkovnih bazah ali v bazah naših poslovnih partnerjev (za potrebe dostave ali računovodstva) z lokacijo hrambe teh podatkov.

Pravica do popravka:

Po prejemu zahtevka vam bomo na vaš elektronski naslov poslali izpis osebnih podatkov, ki jih imamo v naših podatkovnih bazah ali v bazah naših poslovnih partnerjev (za potrebe dostave ali računovodstva) z lokacijo hrambe teh podatkov.

Pravica do izbrisa (pozabe):

Po prejemu vašega zahtevka bomo vse vaše podatke izbrisali iz naših podatkovnih baz (razen podatkov, ki morajo biti shranjeni v skladu Zakonsko določenih rokov – za potrebe dostave ali računovodstva). Zahtevek za izbris osebnih podatkov najdete v nogi spletne strani.

Pravica do prenosljivosti podatkov:

Po prejemu zahtevka vam bomo na vaš e-naslov poslali izvoz podatkov. Zahtevo pošljite na elektronski naslov info@manituherbs.com.